Băng keo Washi dầu đặc biệt PET mờ

  • Băng keo Washi dầu đặc biệt PET mờ

    Băng keo Washi dầu đặc biệt PET mờ

    Băng washi dầu đặc biệt PET mờ có hiệu ứng dầu đặc biệt trên vật liệu bề mặt PET mờ với giấy phát hành. Mẫu in có thể thực hiện bằng hoặc không có mực trắng, điểm khác biệt của chúng là độ bão hòa mẫu. Thích hợp cho làm thiệp, sổ lưu niệm, gói quà, trang trí ghi nhật ký & v.v. Đi kèm với giấy phát hành, dễ cắt và cất giữ hơn.