Nhãn dán lá 3D

  • Nhãn dán lá 3D

    Nhãn dán lá 3D

    Nhãn dán giấy bạc 3D là đường viền của phần giấy bạc sẽ lồi ra khi chúng ta chạm vào, các màu giấy bạc khác nhau hoặc hiệu ứng ánh kim cho bạn lựa chọn. Cả hai đều có thể cắt khuôn và cắt hôn. Thích hợp để sử dụng làm thiệp, sổ lưu niệm, gói quà, ghi nhật ký trang trí & v.v.