Đang chuyển hàng

Thu thập tất cả các câu hỏi từ khách hàng để chia sẻ chi tiết giúp việc kinh doanh với chúng tôi trở nên dễ dàng

Đang chuyển hàng

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Về thời gian dẫn

Thời gian lấy mẫu khoảng 5-7 ngày/thời gian đặt hàng số lượng lớn khoảng 10-25 ngày dựa trên các sản phẩm và kỹ thuật khác nhau (chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi giúp chia sẻ thêm)/thời gian vận chuyển dựa trên kênh khác nhau (chuyển phát nhanh quốc gia bình thường khoảng 5-7 ngày, dựa trên nhu cầu của bạn, chúng tôi giúp chia sẻ thêm kênh để bạn chọn kênh tốt nhất để tiết kiệm chi phí hơn tại đây)

Giới thiệu về vận chuyển đến người tiêu dùng cuối cùng của bạn

Thông thườngchúng tôi gửi gói hàng đến địa chỉ của khách hàng và nếu bạn cần chúng tôi gửi gói hàng đến người tiêu dùng cuối cùng của bạn, chúng tôi có thể giúp gửi.Hoặc đơn hàng được nhóm từ bạn và bạn bè của bạn, chúng tôi cũng có thể giúp vận chuyển đến từng người và tính chi phí vận chuyển riêng.

Về chi phí thuế

Chủ yếu chúng tôi báo giá EXW mà không có chi phí thuế hoặc dựa trên yêu cầu vận chuyển của khách hàng, chúng tôi có thể cung cấp tùy chọn vận chuyển với chi phí thuế.Nhưng khi chúng tôi báo giá EXW cho một số khách hàng, chúng tôi không có cách nào để kiểm soát chi phí thuế vìChính sách của quốc gia khác nhau, nhưng khi chúng tôi sắp xếp vận chuyển, chúng tôi có thể giúp làm việc ở mức thấp nhất có thể cho công việc có giá trị tùy chỉnh để tiết kiệm chi phí cho phần này.

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?