Băng giấy Vellum

  • Băng giấy Vellum

    Băng giấy Vellum

    Băng giấy Vellum có hiệu ứng vật liệu bề mặt trong suốt và sau đó để tạo bản in hoặc giấy bạc trên đó có thể được viết cho bất kỳ kiểu bút nào. Mẫu in có thể được thực hiện bằng hoặc không có mực trắng, điểm khác biệt của chúng là độ bão hòa của mẫu. Thích hợp cho việc làm thẻ , sổ lưu niệm, giấy gói quà, trang trí nhật ký, v.v. Đi kèm với giấy phát hành, dễ cắt và bảo quản hơn.