Băng Washi dầu tinh thể 3D đặc biệt

  • Băng Washi dầu tinh thể 3D đặc biệt

    Băng Washi dầu tinh thể 3D đặc biệt

    Băng washi dầu tinh thể 3D đặc biệt có phần viền lồi ra ngoài bằng công nghệ in 3D dầu pha lê khi chúng ta chạm vào, với chất liệu bề mặt PET và giấy mặt sau PET, mẫu in có thể hoạt động có hoặc không có mực trắng, điểm khác biệt của chúng là mẫu bão hòa. Dễ dàng bóc ra, có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp, để trang trí sổ tay, sổ ghi chép, nhật ký, nhật ký, điện thoại, văn phòng phẩm, quà tặng, v.v.